Realizowane projekty

W latach ubiegłych Stowarzyszenie podejmowało liczne starania o pozyskanie środków publicznych na realizację celów statutowych. Przychody pozyskiwane z projektów były w całości wykorzystywane na ich potrzeby.
W ostatnich latach zrealizowano następujące projekty:
1. w roku 2016 „Przerwij zmowę milczenia, pozwól sobie pomóc” Projekt realizowany przy wsparciu Burmistrza Miasta Turku.
2. w roku 2016 „Zatrzymaj przemoc” ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY RODZINOM, W KTÓRYCH STOSOWANA JEST PRZEMOC. Projekt realizowany przy wsparciu Burmistrza Miasta Turku.
3. w roku 2016″Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem” Projekt realizowany przy wsparciu Wojewody Wielkopolskiego.
4. w roku 2015 „Powiedz NIE! Przemocy” ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY RODZINOM, W KTÓRYCH STOSOWANA JEST PRZEMOC. Projekt realizowany przy wsparciu Burmistrza Miasta Turku.
5. w roku 2015 „Bezpieczni i wolni od narkotyków” Prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii”. Projekt realizowany przy wsparciu Burmistrza Miasta Turku.
6. w roku 2015 „Prowadzenie specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem ze szczególnym uwzględnieniem praw i interesów dziecka”. Projekt realizowany przy wsparciu Wojewody Wielkopolskiego.
7. w roku 2015 „Prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany przy wsparciu Wojewody Wielkopolskiego.
8. w roku 2014 „STOP PRZEMOCY” Zwiększenie dostępności pomocy rodzinom, w których stosowana jest przemoc”. Projekt realizowany przy wsparciu Burmistrza Miasta Turku.
9. w roku 2014 „WOLNOŚĆ OD NARKOTYKÓW” Prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii”. Projekt realizowany przy wsparciu Burmistrza Miasta Turku.
10. w roku 2014 „Specjalistyczne wsparcie dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem”. Projekt realizowany przy wsparciu Wojewody Wielkopolskiego.
11. w roku 2013 „PRZEMOC-STOP” Zwiększenie dostępności pomocy rodzinom, w których stosowana jest przemoc”. Projekt realizowany dzięki wsparciu Burmistrza Miasta Turku.
12. w roku 2013 „Imprezowo- Andrzejkowo- Bezalkoholowo- Zdrowo- Spotkanie andrzejkowe dla dzieci z rodzin ubogich oraz osób starszych”. Projekt realizowany dzięki wsparciu Burmistrza Miasta Turku.
13. w roku 2013 „Specjalistyczne wsparcie dla rodzin w kryzysie życiowym” . Projekt realizowany dzięki wsparciu Wojewody Wielkopolskiego.
14. w roku 2012 ,,KRYZYS – OD DESTRUKCJI DO ROZWOJU” Specjalistyczne wsparcie dla rodzin w kryzysie życiowym. Projekt realizowany dzięki wsparciu Wojewody Wielkopolskiego.

Obecnie Stowarzyszenie realizuje projekty:
1. „Żyj godnie – bez alkoholu i przemocy” realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą OCHRONA ZDROWIA – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Projekt wspierany przez Burmistrza Miasta Turku
2. „Wspieramy rodziny” realizowany w ramach programu w obszarze wsparcia rodzin. Projekt wspierany przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Informacje o realizowanych projektach będą na bieżąco aktualizowane w zakładce AKTUALNOŚCI.