Władze stowarzyszenia

Zarząd

dr Jerzy Olas – Prezes Zarządu
Wojciech Kaniewski – Wiceprezes
Józef Kąciak – Sekretarz
Jolanta Krawiec – Skarbnik

Komisja Rewizyjna jako organ nadzoru:

 Mariola Nawrocka
Ryszard Opałczyński
Bogdan Miklaszewski