Pomagamy

Pomagamy osobom dorosłym w radzeniu sobie z:

 • Objawami nerwicowymi
 • Trudnościami w relacjach
 • Depresją
 • Problemami rodzinnymi, małżeńskimi, par
 • Problemami wychowawczymi
 • Sytuacjami kryzysowymi
 • Objawami psychosomatycznymi (związanymi np. z chorobą nowotworową, przewlekłymi bólami kręgosłupa, narządu ruchu)
 • Psychologicznymi aspektami prokreacji, ciąży i porodu
 • Skutkami nadmiernego stresu i urazów psychicznych

Prowadzimy:

 • Spotkania z lekarzem psychiatrą obejmujące badanie lekarskie, w tym dokładny wywiad, diagnozę, dobór leków, które są dobrze tolerowane przez organizm oraz mają potwierdzoną skuteczność.
 • Terapię indywidualną, małżeńską i par oraz rodzinną
 • Grupy terapeutyczne