Pomagamy

Pomagamy osobom dorosłym w radzeniu sobie z:

  • Objawami nerwicowymi
  • Trudnościami w relacjach
  • Depresją
  • Problemami rodzinnymi, małżeńskimi, par
  • Problemami wychowawczymi
  • Sytuacjami kryzysowymi
  • Objawami psychosomatycznymi (związanymi np. z chorobą nowotworową, przewlekłymi bólami kręgosłupa, narządu ruchu)
  • Psychologicznymi aspektami prokreacji, ciąży i porodu
  • Skutkami nadmiernego stresu i urazów psychicznych

Prowadzimy:

  • Spotkania z lekarzem psychiatrą obejmujące badanie lekarskie, w tym dokładny wywiad, diagnozę, dobór leków, które są dobrze tolerowane przez organizm oraz mają potwierdzoną skuteczność.
  • Terapię indywidualną, małżeńską i par oraz rodzinną
  • Grupy terapeutyczne